Turks?  Je leert het!
Dit leer-/werkboek verschaft de kennis die nodig is om het Turks te kunnen vertalen en gesprekken te voeren op niveau. Gedurende een aantal jaren is deze methode ontwikkeld en door zowel Nederlandse als Turkse docenten getoetst.
Deze driedelige serie is ook uitermate geschikt voor zelfstudie.

Voor wat betreft de werkwijze wordt geadviseerd altijd met les 1 in deel 1 te beginnen. In de daaropvolgende lessen wordt nieuwe lesstof systematisch toegevoegd en de reeds behandelde stof wordt in de oefeningen herhaald.
Dit advies geldt ook voor cursisten die elders al wat Turks hebben opgestoken.

Een kort overzicht van deze drie lesboeken treft u aan op de pagina Inzage.
Voor meer informatie en bestellingen zie pagina Contact

Sjannie Reinders
© Copyright 2013 BPS  Eindhoven. All rights reserved